###message

T&C

Privatnost

 

Politika zaštite osobnih podataka
Sigurnost i zaštita informacija
Prodavatelj obavještava kupca da temeljem čl. 6 stav 1 slov b) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se stavlja izvan snage Direktiva 95/46/ EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (u daljnjem tekstu „Uredba“), prodavatelj će kao operater informacijskog sustava obrađivati ​​osobne podatke kupca u postupku sklapanja kupoprodajnog ugovora bez njegove privole kao osobe budući da će obradu osobnih podataka kupca provoditi prodavatelj u okviru predugovornih odnosa s kupcem te je obrada osobnih podataka kupca nužna za ispunjenje kupoprodajnog ugovora, u kojem kupac nastupa. kao jedna od ugovornih strana.

Sukladno čl. 6. st. 1 slovo f) Propise može izdati prodavatelj nakon isporuke naručene robe ili usluge kupcu, na temelju legitimnog interesa obrađivati ​​osobne podatke kupca u svrhu izravnog marketinga i slati na e-mail adresu kupca informacije o novim proizvodima, popustima i akcijama na ponuđenu robu, ili usluge

Pojedinačne ugovore operater nakon sklapanja arhivira u elektroničkom obliku i dostupni su samo operateru trgovine, osim situacije vezane uz distribuciju ili plaćanje vezano za naručenu robu (obavijest o potrebnim podacima: naziv, naziv, telefon i adresu dostave prijevozniku).

Ukoliko kupac želi da se njegovi osobni podaci izbrišu, o tome obavještava operatera internet trgovine www.eujuicers.sk na e-mail adresu sk@eujuicers.com